Ustawienia systemowe

900.00 

Ustawienia systemowe to metoda pracy nad relacjami, więzami, uwikłaniami w rodzinie, w miejscach pracy, w społeczeństwie. Ustawienia często odsłaniają źródła chorób, cierpienia i kłopotów w naszym życiu, mające związek z wydarzeniami z przeszłości, których nie jesteśmy świadomi albo, do których nie przywiązujemy wagi i uruchamiają proces zmiany.

Nie tylko z udziałem ludzi, ale również figurek przepracowujemy Twoje tematy zarówno zawodowe jak i prywatne, schematy i wzorce wyniesione z domu i relacje.

Pierwsza sesja polega na szczegółowej wstępnej rozmowie, podczas której terapeuta uzyskuje dokładniejszy obraz problemu. Na podstawie wywiadu następuje sesja ustawień systemowych na figurkach, która trwa  około 60 – 90 minut (całe spotkanie trwa około 90 – 120 min). Sesja z udziałem ludzi odbywa się po uprzednim omówieniu szczegółów przez telefon.

W zależności od zakresu i złożoności problemu mogą odbywać się kolejne sesje. W zależności od problemu trwałe zmiany są możliwe już po 2–5 sesjach terapeutycznych. Pracuję zgodnie z zasadą – mamy tylko tyle sesji, ile jest na prawdę konieczne.

*Przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności

  1. W razie rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Każda nieodwołana wizyta będzie uznana za wizytę zrealizowaną.
  2. Odwołanie sesji poniżej 72 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 50% opłaty
  3. Odwołanie sesji poniżej poniżej 24 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 100% opłaty.
  4. Zaplanowane spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty lub odwołania wizyty przez terapeutę nie wymagają opłacenia.
  6. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub hipnozy informacja na ten temat musi być przekazana w godzinach pracy Kopenhagen Academy.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
  8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  

Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.