Panorama Społeczna

900.00 

Jest to metoda przeznaczona do pracy nad relacjami w których jesteśmy – partnerskimi, rodzinnymi, biznesowymi, ale też ewentualnymi konfliktami. Pozwala im się przyjrzeć, nabyć większą świadomość ich roli i wpływu na nasze życie, a także korygować, tak, żeby były bardziej konstruktywne.

Ukończyłam certyfikowane szkolenie z Panoramy Społecznej u samego twórcy tej metody Lucasa Derksa w Niemczech, w Berlinie.

Pierwsza sesja polega na szczegółowej wstępnej rozmowie, podczas której terapeuta uzyskuje dokładniejszy obraz problemu. Na podstawie wywiadu następuje sesja, która trwa  około 60 – 90 minut (całe spotkanie trwa około 90 – 120 min).

W zależności od zakresu i złożoności problemu mogą odbywać się kolejne sesje. W zależności od problemu trwałe zmiany są możliwe już po 2–5 sesjach terapeutycznych. Pracuję zgodnie z zasadą – mamy tylko tyle sesji, ile jest na prawdę konieczne.

*Przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności

  1. W razie rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Każda nieodwołana wizyta będzie uznana za wizytę zrealizowaną.
  2. Odwołanie sesji poniżej 72 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 50% opłaty
  3. Odwołanie sesji poniżej poniżej 24 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 100% opłaty.
  4. Zaplanowane spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty lub odwołania wizyty przez terapeutę nie wymagają opłacenia.
  6. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub hipnozy informacja na ten temat musi być przekazana w godzinach pracy Kopenhagen Academy.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
  8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  

Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.