Interwencja Kryzysowa

270.00 

Interwencje Kryzysowa w sytuacji, gdy doświadczamy kryzysu psychologicznego.

Kryzys wg. Alporta jest to ostre, przejściowe zaburzenie stanu równowagi psychicznej spowodowane zagrożeniem związanym z wydarzeniem krytycznym. Doświadczeniem traumatyczne postrzegane jest jako niemożliwe do poradzenia sobie z powodu braku zasobów jednostki.

Celem Interwencji kryzysowej jest:

•odzyskanie poczucia kontroli nad sytuacją i zmniejszenie objawów reakcji kryzysowej,
•zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
•przywrócenie równowagi psychicznej
•przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami,
•wypracowanie nowych metod rozwiązywania problemów, które pozwolą na zmiany w funkcjonowaniu człowieka,
•odbudowanie zaufania do społeczności.

Wizyta trwa 50min

*Przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. W razie potrzeby wystawienia faktury Vat, proszę o przesłanie danych podczas składania zamówienia.

 

Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności

  1. W razie rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Każda nieodwołana wizyta będzie uznana za wizytę zrealizowaną.
  2. Odwołanie sesji poniżej 72 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 50% opłaty
  3. Odwołanie sesji poniżej poniżej 24 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 100% opłaty.
  4. Zaplanowane spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty lub odwołania wizyty przez terapeutę nie wymagają opłacenia.
  6. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub hipnozy informacja na ten temat musi być przekazana w godzinach pracy Kopenhagen Academy.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
  8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  

Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.