Hipnoza Rzucanie Palenia

1,800.00 

Hipnoza jest jedną z najskuteczniejszych metod rzucania palenia, ponieważ pomaga zmienić nawyki, nastawienie i uwarunkowania na poziomie podświadomości.
Sama paliłam przez wiele lat i dlatego wiem z własnego doświadczenia, jak cudowne jest, gdy człowiek wreszcie się wyzwoli ze szponów nałogu.

Sesja terapeutyczna polega na szczegółowej wstępnej rozmowie (około 30 minut), podczas której terapeuta uzyskuje dokładniejszy obraz problemu, pracuje nad Twoją motywacją i ustala wyzwalacze, które przyczyniają się do sięgnięcia po kolejnego papierosa. Omówimy również to, jak ten fakt będzie miał wpływ na Twoje życie. Na podstawie wywiadu następuje hipnoza, która trwa również około 90 minut ( całe spotkanie trwa około 120min).

Po około 7-10 dniach następuje sesja wspierająca, która ma na celu wzmocnić oczekiwany efekty, która trwa około 60min.

 

**

Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności

  1. W razie rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Każda nieodwołana wizyta będzie uznana za wizytę zrealizowaną.
  2. Odwołanie sesji poniżej 72 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 50% opłaty. 
  3. Odwołanie sesji poniżej poniżej 24 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 100% opłaty.
  4. Zaplanowane spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty lub odwołania wizyty przez terapeutę nie wymagają opłacenia.
  6. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub hipnozy informacja na ten temat musi być przekazana w godzinach pracy Kopenhagen Academy.
  7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
  8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  

Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.