EMDR & EMI

990.00 

Praca z ruchem gałek ocznych jest uznaną i szeroko stosowaną metodą w coachingu i terapii. Ich skuteczność została szeroko potwierdzona w szerokim zakresie tematów. Używam różnorodnych metod z obszarów EMDR, EMI, NLP, Focusing, Ego State i dwustronnej stymulacji półkuli mózgu. To potężne połączenie skutecznych metod jest niezwykle skutecznym narzędziem terapeutycznym.

Technikę tą można wykorzystać do niezliczonych tematów. Zaczynając od wyznaczania celów, wzmacniania zasobów i motywacji,  do pracy z przekonaniami, wspierania procesów decyzyjnych, skutecznego radzenia sobie ze zmianami, usuwania blokad lub stresu oraz wszystkich tematów związanych z rozwojem osobistym i relacjami z innymi ludźmi. Praca z ruchem oczu jest również idealna do pracy ze trauma, PTSD, C PTSD, lękami, fobiami, kompulsjami, uzależnieniami (od np. alkoholu, słodyczy, papierosów), problemami zdrowotnymi lub psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Jest to podejście terapeutyczne, które pierwotnie zostało opracowane w celu leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD), ale od tego czasu jest stosowane w leczeniu szeregu problemów psychologicznych i stanów związanych z traumą. Metoda EMDR została opracowana przez Francine Shapiro pod koniec lat 80.

EMDR opiera się na założeniu, że trauma i niepokojące wspomnienia mogą „utknąć” w mózgu, uniemożliwiając ich przetworzenie i włączenie w ogólne zrozumienie siebie i świata przez pacjenta. Uważa się, że dwustronna stymulacja stosowana w EMDR naśladuje naturalne przetwarzanie wspomnień podczas snu REM (szybkie ruchy gałek ocznych), ułatwiając ponowne przetwarzanie traumatycznych wspomnień.

EMI (Eye movement integration)

To rodzaj psychoterapii, która również wykorzystuje ruchy gałek ocznych, aby pomóc ludziom przetwarzać i rozwiązywać problemy emocjonalne i psychologiczne. Jest podobna do desensytyzacji i ponownego przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR), który jest innym rodzajem terapii wykorzystującej ruchy oczu, aby pomóc ludziom przetwarzać i przezwyciężać negatywne doświadczenia.

Istnieją pewne różnice między terapią EMDR i EMI, chociaż oba podejścia obejmują wykorzystanie ruchów oczu jako sposobu na pomoc ludziom w przetwarzaniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Terapia EMI jest nowszym osiągnięciem, opracowanym na początku XXI wieku i opiera się na założeniu, że ruchy oczu mogą pomóc ludziom uzyskać dostęp do nieświadomego materiału związanego z jego problemami emocjonalnymi i psychologicznymi oraz je rozwiązać. Jest często stosowany, aby pomóc ludziom przezwyciężyć problemy, takie jak lęk, depresja i trauma, i uważa się, że jest szczególnie skuteczny w przypadku osób, które doświadczyły złożonej traumy. EMI wykorzystuje inne ruchy ręką, które są również wolniejsze niż przy EMDR.*

źródło: https://emiitaly.com/blog/f/what-is-eye-movement-integration-therapy

Pierwsza sesja terapeutyczna polega na szczegółowej wstępnej rozmowie, podczas której terapeuta uzyskuje dokładniejszy obraz problemu. Na podstawie wywiadu następuje sesja EMDR lub EMI, która trwa również około 60 – 90 minut (całe spotkanie trwa około 90 – 120 min).

W zależności od zakresu i złożoności problemu mogą odbywać się kolejne sesje. W zależności od problemu trwałe zmiany są możliwe już po 2–5 sesjach terapeutycznych EMDR/EMI, choć przy dużych traumach lub PTSD, C-PTSD jest konieczna większa ilość sesji. Pracuję zgodnie z zasadą – mamy tylko tyle sesji, ile jest na prawdę konieczne.